Site icon Adwokat Rzeszów

Obywatelstwo polskie – jak je uzyskać, co z dziećmi. Potrzebne informacje na temat procedury [GALERIA]

Według konstytucji obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa o obywatelstwie polskim. Wyjaśniamy co zrobić, by zostać obywatelem polskim. Jak, gdzie i do kogo złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Jakie dla dzieci cudzoziemca będą skutki nadanie obywatelstwa ich rodzicom.

Exit mobile version