Site icon Adwokat Rzeszów

Ugoda z ubezpieczycielem nie zamyka drogi do uzyskania zadośćuczynienia

Nawet jeżeli ubezpieczyciel zawarł z pośrednio poszkodowanymi ugodę, w której ustalono zasady pokrycia roszczeń odszkodowawczych, wynagrodzenie szkód niemajątkowych jest zupełnie osobną kwestią i nadal można się o nie ubiegać. To najważniejszy wniosek, który został zawarty w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, którego uzasadnienie zostało niedawno opublikowane.

Exit mobile version