Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Sezon jesienno-zimowy


  • Paszcze i kurtki – zobacz najnowsze wyniki kontroli Inspekcji Handlowej z serii #CyklOdzieowy. Pobierz raport i wykaz skontrolowanych produktów.

  • Ocenilimy oznakowanie oraz jako 647 partii okry wierzchnich. Zakwestionowalimy co czwart z nich.

  • Cz odziey przetestowalimy w laboratorium. Rozbienoci midzy skadem a etykiet wykrylimy w prawie 30 proc. przypadków.


 


 


 


 


 


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Exit mobile version