Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Zgo prac magistersk


  • Na zgoszenie pracy w konkursie Prezesa UOKiK masz ju tylko 2 tygodnie!

  • Na laureatów czeka 30 tys. z i patne praktyki w UOKiK.

  • Zachcamy do zgoszenia swojej pracy!


 


Konkurs Prezesa UOKiK na najlepsz prac magistersk ma na celu zwrócenie uwagi studentów na problematyk ochrony konsumentów i konkurencji. W konkursie mog wzi udzia osoby, które ukoczyy prawo lub inny kierunek ― na przykad ekonomi, administracj czy zarzdzanie.


Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.


Prace z zakresu ochrony konkurencji powinny porusza zagadnienia dotyczce praktyk ograniczajcych konkurencj, kontroli koncentracji, pomocy publicznej lub przeciwdziaania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spoywczymi. Z kolei opracowania z obszaru ochrony konsumentów powinny dotyczy praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentów niedozwolonych postanowie wzorców umów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.


Co, gdzie, kiedy


Wylij zgoszenie, czyli:


  1. wypeniony formularz zgoszeniowy,

  2. egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w mikkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej,

  3. jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej),

  4. zawiadczenie wydane przez wadze uczelni, potwierdzajce termin obrony i temat pracy.


Pobierz formularz zgoszeniowy: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.


Czekamy do 30 listopada 2022 r. do godziny 16:15 (decyduje data wpywu, zgoszenie wylij poczt, mailem lub zó osobicie w naszej kancelarii). Na kopercie lub w tytule wiadomoci dopisz odpowiednio „Konkurs na prac magistersk ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na prac magistersk ― DK ― konsumenci”.  


 


Nagrody


W kadej kategorii tematycznej:


  • I miejsce 7 tys. z

  • II miejsce 5 tys. z

  • III miejsce 3 tys. z


Masz te szans na dodatkow nagrod ― wyrónienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokoci 5 tys. z.


Obok nagród finansowych, czekaj dla Ciebie te patne, trzymiesiczne praktyki absolwenckie. Laureaci konkursu chtnie zostaj z nami, powikszajc grono ekspertów w departamentach UOKiK: ochrony konkurencji, kontroli koncentracji czy ochrony zbiorowych interesów konsumentów.


Dodatkowo Twoj zwycisk prac moemy opublikowa w ramach naszej serii wydawniczej „Biblioteka UOKiK”.


Konkurs na prac doktorsk – przypominamy


Na zgoszenie pracy doktorskiej jest wicej czasu – a do 29 listopada 2024 r., poniewa konkurs doktorski rozstrzygany jest raz na 3 lata. 


Wicej informacji na stronie UOKiK.


Dodatkowe informacje:

Departament Komunikacji

tel. 22 55 60 246

e-mail: dk@uokik.gov.pl

Exit mobile version