Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci


  • Black Friday – nie tylko tego dnia sprawdzamy, jak przedsibiorcy informuj o cenach produktów i usug.

  • Co drugi przedsibiorca bdnie zamieszcza ceny lub nie zamieszcza ich wcale. Najczciej: nie wskazuje cen jednostkowych, czyli tych za sztuk, kilogram lub litr.

  • Przypominamy! Za nieuczciwe oznaczanie cen gro kary nawet do 10 proc. obrotu. Pobierz raport i wykaz przedsibiorców.


Konsument zawsze ma prawo do penej informacji o towarze – w szczególnoci o jego cenie. Rzetelna informacja o niej oznacza m.in. podanie take ceny jednostkowej (czyli za np. 1 litr lub kilogram), umoliwiajcej porównanie cen podobnych produktów. – Inspekcja Handlowa od lat kontroluje, w jaki sposób przedsibiorcy informuj nie tylko o cenach produktów, ale równie usug na terenie caego kraju – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


 


Inspektorzy sprawdzaj, czy w sklepach i lokalach usugowych konsument otrzymuje pen, jednoznaczn i niebudzc wtpliwoci informacj o opatach. Porównuj zgodno uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiaach reklamowych.


Ponad poowa przedsibiorców popenia bdy


W pierwszym póroczu 2022 r. Inspekcja Handlowa przeprowadzia kontrole prawidowoci informowania o cenach towarów i usug u 1637 przedsibiorców. Inspektorzy sprawdzili m.in. sklepy, sieci handlowe, restauracje, stacje benzynowe i parkingi.


Nieprawidowoci wykryli u 53 proc. przedsibiorców. Pobierz szczegóowy wykaz.


 


 


Najczstsze bdy przedsibiorców


Inspektorzy zweryfikowali ponad 322 tys. partii produktów. le lub wcale nieoznaczone cen byo 13 proc. z nich. W sklepach najczciej brakowao ceny jednostkowej lub ceny w ogóle. Zdarzao si równie bdne wyliczenie ceny jednostkowej lub nieprawidowe oznaczenie cen. Na parkingach i stacjach benzynowych najczciej nie eksponowano cenników, które byyby widoczne dla kierowców pojazdów zbliajcych si do parkingu. W lokalach usugowych cenników brakowao lub miay one niewaciwe zapisy, np. nie wskazyway jednoznacznej ceny (podawano j w przedziaach „od… do…” lub jedynie jej doln granic „cena od…”). Z kolei w lokalach gastronomicznych najczciej stwierdzan nieprawidowoci by brak w cenniku informacji o wielkoci serwowanych potraw i napojów.


Ponadto inspektorzy porównali zgodno cen na póce z tymi zakodowanymi w kasie w prawie 1200 sklepach. Niezgodnoci na niekorzy konsumentów stwierdzili w 83 placówkach (6,9 proc. skontrolowanych). W ponad 1300 miejscach Inspekcja Handlowa zweryfikowaa równie rzetelno obsugi konsumentów, a dokadnie: czy w przypadku produktów sprzedawanych na wag (np. ciast) sprzedawcy odliczaj wag opakowania. Nieprawidowoci stwierdzilimy w 66 przypadkach (4,9 proc. zbadanych).


Kary dla przedsibiorców, s recydywici


W przypadku stwierdzonych nieprawidowoci na nieuczciwych przedsibiorców nakadane s kary. W pierwszej poowie 2022 r. Inspekcja Handlowa wydaa 739 decyzji nakadajcych kary o cznej kwocie 628 858 z za kolejne naruszenie tych obowizków wynikajcych z przepisów w zakresie informowania o cenach, a take 16 decyzji nakadajcych kary o cznej kwocie 76 570 z za kolejne naruszenie obowizków.


Wyniki prowadzonych od lat kontroli pozwalaj nam dostrzega przedsibiorców, którzy pomimo wielokrotnie nakadanych kar administracyjnych wci nie wywizuj si naleycie ze swoich obowizków informacyjnych. W takich sytuacjach nie wahamy si nakada wysokich kar, przypominamy, e mog one siga nawet do 10 proc. obrotu  – podsumowuje Prezes UOKiK. Przykadem takich dziaa jest naoenie na waciciela sieci Biedronka kary w wysokoci 115 mln z. Sd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi, e spóka stosowaa praktyki naruszajce zbiorowe interesy konsumentów i utrzyma naoon kar.


Wród przedsibiorców kontrolowanych w pierwszym póroczu 2022 r. znalazy si firmy niejednokrotnie amice przepisy. W przypadku Jeronimo Martins Polska, Aldi, Kaufland Polska Markety, Lidl. Inspekcja Handlowa stwierdzaa bdne oznakowanie cen co najmniej po raz trzeci, odkd pierwszy raz ujawnia nieprawidowoci. Naruszenia dostrzeglimy w 7 z 12 sklepów Aldi (58,3 proc.), w 10 z 22 sklepów Kaufland (45,5 proc.), w 24 z 58 sklepów sieci Biedronka (41,4 proc.) oraz w 7 z 22 sklepów Lidl (31,8 proc.).


Porady – co moe kady z nas


W przypadku rozbienoci midzy cen w kasie a na póce lub w cenniku konsument ma prawo da sprzeday towaru lub usugi po cenie dla niego najkorzystniejszej.


Informacje o wynikach poszczególnych kontroli mona uzyska w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.


 


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 22 266 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim miecie lub powiecie
Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej

Exit mobile version