Site icon Adwokat Rzeszów

Ogłoszenia upadłości: Jakie są konsekwencje tej decyzji

W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staję się masą upadłości, która ma finalnie na celu posłużyć zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad majątkiem upadłego sprawuje wówczas syndyk wyznaczany przez Sąd na czas trwania postępowania upadłościowego.

Exit mobile version