Site icon Adwokat Rzeszów

Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej [OPINIA]

Przepisy o Systemie Informacji Finansowej nakładają nie tylko nowe obowiązki na banki, lecz także ingerują w prywatność obywateli. Autor jest adwokatem DAPR.

Exit mobile version