UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci

0 Comments

img-0


  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawi zarzuty kolejnej trójce influencerów: Filipowi Chajzerowi, Dorocie Rabczewskiej oraz Magorzacie Rozenek-Majdan, w zwizku z nieprawidowym oznaczaniem treci reklamowych w mediach spoecznociowych.

  • Jak robi to prawidowo, objaniamy w Rekomendacjach Prezesa UOKiK ws. oznaczania treci reklamowych i w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

  • Ponadto za brak wspópracy z UOKiK zostaa ukarana spóka PRIME MMA, która organizuje i transmituje w internecie pojedynki influencerów.


Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawi zarzuty nieoznaczania w sposób jednoznaczny materiaów reklamowych na Instagramie trójce influencerów:


  • Filipowi Chajzerowi (firma Filip Chajzer Warsaw Media),

  • Dorocie Rabczewskiej (firma Queen Records Dorota Rabczewska),

  • Magorzacie Rozenek-Majdan (firma Magorzata Rozenek-Majdan).


Twórcy w swoich wpisach promuj produkty rónych reklamodawców, za co otrzymuj wynagrodzenie, i nie oznaczaj treci sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiay. Tym samym mog wprowadza konsumentów w bd w zakresie charakteru publikowanych postów oraz relacji.


Dzie dobry, oznaczamy reklamy?


Filip Chajzer oferuje dziaania promocyjne i reklamowe z wykorzystaniem swoich mediów spoecznociowych. Wspólnie z klientami tworzy „kreacje autorskich i oryginalnych rozwiza marketingowych” – jak wynika z jego oficjalnej strony. Wspópracuje m.in. z firm New Balance czy salonem samochodowym Skody Auto Wimar.


W swoich publikacjach Chajzer nie ujawnia charakteru treci sponsorowanych, mimo e niektórzy reklamodawcy zamieszczaj u siebie analogiczne wpisy z jego wizerunkiem. Dziennikarz poprzestaje na wskazaniu marki produktów – ani nie uywa funkcjonalnoci platformy, ani nie dodaje odpowiednich adnotacji w opisie lub bezporednio na zdjciu czy wideo. Zdarza si, e uywa na kocu wpisów oznaczenia #wspópraca, który nie pokazuje jasno komercyjnego charakteru dziaalnoci. Tymczasem przedsibiorca powinien w sposób niebudzcy wtpliwoci informowa zarówno o reklamowej marce, jak i komercyjnym charakterze treci. Rekomendujemy przy tym, aby byo to robione dwupoziomowo – poprzez funkcjonalno platformy oraz we wasnym zakresie.


Niekrólewskie praktyki


Dorota Rabczewska wspópracuje m.in. ze spók Sodore oferujc kosmetyki oraz agencj reklamow WhitePress zlecajc reklamowanie rónych marek i produktów. Piosenkarka nie zawsze w wystarczajcy sposób ujawnia w swoich publikacjach ich sponsorowany charakter, nie uywa równie dedykowanej do tego funkcjonalnoci platformy spoecznociowej.


UOKiK ustali, e Dorota Rabczewska – w niektórych przypadkach – dodaje do swoich postów hashtag #reklama dopiero po kilku dniach od publikacji materiau. Co prawda uywa rekomendowanego okrelenia, jednak dokonuje edycji wpisu po fakcie, a wielu konsumentów nie ma moliwoci zapoznania si z t korekt. Tego rodzaju oznaczenie powinno znale si przy lub na materiaach reklamowych od razu podczas publikacji, kiedy zasig generowany przez nowe posty czy relacje jest najwikszy. Powinno take by w widocznym miejscu, np. na pocztku opisu lub nagrania.


Oznaczenia dalekie od perfekcji


Magorzata Rozenek-Majdan na podstawie umów zawartych m.in. z mark Henkel Polska, Noyo Pharm, Oceansapart oraz AllNutrition publikuje reklamy ich produktów w postaci postów oraz relacji umieszczanych na swoim koncie na Instagramie. To twórczyni decyduje o zawartoci materiaów, w tym o opisach i okrelonych hashtagach. Nie posuguje si jednak funkcjonalnoci Instagrama, dziki której mogaby oznaczy je jako sponsorowane. Nie oznacza ich jako reklam równie w opisie czy na materiale.

img-1
img-2


Magorzata Rozenek-Majdan poprzestaje jedynie na wskazaniu marki produktów oraz – w niektórych przypadkach – na zamieszczeniu hashtagu #wspópraca, który nie wskazuje w sposób jednoznaczny na komercyjny charakter dziaalnoci. Zdarzyy si take przypadki umiejscowienia hashtagu #wspópraca w sposób niemal niewidoczny dla konsumenta, np. w publikacji Instastory ukryty by pod nazw profilu w lewym górnym rogu. Wane, aby komercyjny charakter publikacji by dla konsumentów jasny – uywa naley rekomendowanych okrele, np. #reklama, [materia sponsorowany], oraz oznaczenie powinno by umieszczone w widocznym miejscu i napisane wystarczajco du czcionk.


Zakaz wprowadzania konsumentów w bd w reklamach


Odpatna promocja produktów czy usug bez wyranego wskazania, e s to treci sponsorowane, wprowadza konsumentów w bd i moe stanowi nieuczciw praktyk rynkow, a w niektórych przypadkach – równie czyn nieuczciwej konkurencji. Dotyczy to nie tylko tradycyjnych mediów, ale take popularnych portali spoecznociowych oraz internetowych serwisów informacyjnych i opiniotwórczych.


Postpowania ws. influencerów mog zakoczy si naoeniem kary w wysokoci do 10 proc. ich rocznego obrotu.


Dotychczasowe dziaania Prezesa UOKiK


W czerwcu 2022 r. za brak wspópracy z Urzdem zostali ukarani: „Kruszwil” Marek Kruszel, „MD” Marcin Dubiel, „Maffashion” Julia Kuczyska, Pawe Malinowski, Marcin Malczyski i „Marley” Marlena Soyka. W lipcu 2022 r. Prezes UOKiK wszcz cztery postpowania w zwizku z nieprawidowym oznaczaniem treci reklamowych. Zarzuty usyszao troje influencerów: Katarzyna Dziurska, Katarzyna Olekiewicz–Szuba oraz Piotr Lisek, a take ich reklamodawca, firma Olimp Laboratories. Postpowania s na kocowym etapie.


 


 


We wrzeniu 2022 r. opublikowane zostay Rekomendacje Prezesa UOKiK ws. oznaczania reklam w social mediach, które stanowi praktyczny przewodnik opisujcy dobre praktyki dla rynku influencer marketingu. UOKiK zadba o edukacj i nagonienie obowizku prawidowego oznaczania – o Rekomendacjach byo gono nie tylko dziki wzmiankom w mediach ogólnopolskich, ale te w branowych dyskusjach, podczas webinarów i na konferencjach oraz w samych mediach spoecznociowych dziki kampanii #OznaczamReklamy.


– Nasze dziaania na rynku influencer marketingu zapocztkoway pozytywne zmiany w prawidowym oznaczaniu treci komercyjnych. Niestety, niektórzy twórcy nadal nie oznaczaj treci reklamowych w sposób jednoznaczny, jasny oraz zrozumiay dla odbiorców. Dopuszczaj si racych zaniedba w tym zakresie, zamiast stosowa si do obowizujcego prawa i dawa swoim zachowaniem dobry przykad – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


Oprócz social mediów weryfikujemy równie sposoby oznaczania treci publikowanych w serwisach internetowych. Chcemy, aby konsumenci byli chronieni przed ukryt reklam i mogli podejmowa wiadomy wybór odnonie tego, czy chc zapoznawa si z treciami o charakterze komercyjnym – dodaje Prezes UOKiK.


PRIME MMA – kara za brak wspópracy z Prezesem UOKiK


Oznaczanie reklam to nie jedyne aktywnoci znanych osób w sieci, którym przyglda si Prezes UOKiK. Po sygnaach od konsumenta dotyczcych dziaania spóki PRIME MMA, która organizuje i transmituje w Internecie pojedynki influencerów, Urzd analizowa kwesti informowania o kosztach i zasadach zadawania pyta w trakcie transmisji gal MMA oraz popularnych spotka je poprzedzajcych (m.in. tzw. Face 2 Face). UOKiK sprawdza, czy konsument wiedzia, e wysyajc pytania, skorzysta z tzw. SMS-a Premium, co bdzie si wizao z naliczeniem wyszej opaty.


Spóka PRIME MMA nie odpowiadaa na pisma przesane przez UOKiK, mimo e odbieraa wezwania do zoenia wyjanie. Za nieudzielenie danych informacji w terminie Prezes UOKiK naoy na ni kar w wysokoci 50 tys. z.

img-3
img-4


Dopiero po wszczciu postpowania w sprawie naoenia kary pieninej przedsibiorca zwróci uwag na urzdowe pisma i czciowo udzieli danych informacji. Potwierdzi przy tym, e widzowie nie zostali prawidowo poinformowani o dodatkowych, wyszych ni standardowe, opatach za wiadomoci. Ponadto zapewni o zwróceniu konsumentom dodatkowych kosztów naliczonych za tzw. SMS-y Premium. Decyzja jest prawomocna.

img-5
img-6


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: [email protected]
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: [email protected]

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.